De Puzzel.

Wij hebben als gezinshuis kwetsbare kinderen in huis die vaak al veel hebben meegemaakt in hun jonge bestaan. Voor deze kwetsbare doelgroep willen wij een veilig thuis zijn. Die veiligheid is de basis en noodzakelijk zodat ze binnen hun mogelijkheden zich verder kunnen ontwikkelen.

De manier waarop wij dit vormgeven is in de eerste plaats door een 100 procent beschikbaarheid. Wij stellen ons huis, ons zelf en onze dieren open en ter beschikking en gaan daarin best ver. Omdat deze kinderen zo vaak teleurgesteld zijn in volwassenen en daarmee ze doorgaans wantrouwen is het van groot belang te laten zien dat het ook anders kan. Wij geloven erin dat je vooral door je eigen gedrag en niet door mooie woorden een wezenlijke bijdrage kunt leveren aan de levens van kwetsbare kinderen. Concreet betekent dit dat als een kind een beroep op ons doet en ons om hulp vraagt we dat geven. Daarna kunnen we het er over hebben maar het begint voor ons bij: doen!

Op anderen kan dit grenzeloos overkomen omdat het lijkt dat “alles” geoorloofd is maar het tegendeel is waar. We sluiten aan bij de kinderen en hun behoeften en stimuleren het nemen eigen verantwoordelijkheid. We proberen dat gezonde deel wat er in zit en waar motivatie zit voor ontwikkeling en verandering aan te boren en uit te bouwen. We stimuleren daarmee dat de kinderen vertrouwen krijgen in hun eigen keuzes en eigen koers. Dat betekent dus ook dat we kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die ze zelf veroorzaakt hebben. Kinderen mogen fouten maken en we helpen ze deze op hun eigen wijze op te lossen. Wij zeggen niet wat kinderen wel of niet moeten doen. We vragen wel wat ze willen en wat hun behoefte is. Vaak kan dat wel soms kan dat niet. Zo eenvoudig is het.

We hebben wel een basis waarvan we uitgaan en dat is : rekening houden met elkaar. In hoge mate werken we dus vanuit respect voor elkaar. Daarin spelen de dieren ook een belangrijke rol. De dieren reageren allemaal op hun eigen manier en met hun eigen karakter en de kinderen leren dat respecteren en ermee omgaan. Alle levende wezens in ons gezinshuis verdienen hetzelfde respect! 

Wij werken dus vanuit een duidelijke kern (respect en beschikbaarheid) wat zich uit in een no nonsens benadering: aanpakken en doen.

Deel deze pagina